Följ oss på Facebook!
Instagram: recycledesign_eskilstuna
måndag 19 september 2016

Seminarium och studiebesök

Dagen började med ett seminarium där vi diskuterade antologin ReUse! som vi har börjat läsa. I mindre grupper fick vi prata om de kapitel vi har läst och sedan diskutera vidare med hela klassen. ReUse! är en antologi om återbruk där forskare och experter inom olika områden bland annat beskriver varför vi konsumerar som vi gör och hur företag kan bidra till en mer hållbar utveckling. Mycket intressant läsning.


Finns att läsa i PDF-format här: ReUse! En antologi om återbruk

På eftermiddagen var det dags för studiebesök på Lilla Nyby återvinningscentral. Vi blev visade runt på anläggningen och vi fick se hur färgsorteringen går till. Färgsorteringen infördes år 2011 och går ut på att sex olika materialslag sorteras ut i olikfärgade påsar (plastförpackningar, matavfall, pappersförpackningar, metallförpackningar, tidningar samt övrigt hushållsavfall). Påsarna slängs alla i samma sopkärl och sorteras sedan på Lilla Nyby i en sorteringsmaskin. Maskinen känner av färgen på påsarna och för dem åt olika håll till olika containrar.


Här samlas alla påsar som har hämtats upp av sopbilarna
Påsarna kommer ut på ett rullband 

och fördelas efter färg på flera andra rullband 
Påsarna öppnas upp, finsorteras och kvalitétgranskas manuellt.

Även plastpåsarna som används i färgsorteringen sorteras och återvinns.

Inga kommentarer: