Följ oss på Facebook!
Instagram: recycledesign_eskilstuna
fredag 29 april 2016

Studiebesök Nybygget i Nyköping


Onsdag 27 april

Vi (Eva, Carola och Nina) åkte bil till Nyköping för att göra ett studiebesök på Nybygget, ett kreativt åter användningscenter, Anna centrumledare för ReTuna mötte oss där.
På Nybygget träffade vi Susanne och  Pernilla, 2 av 4 st om jobbar heltid som utvecklingspedagoger som gav oss en rundvandring på den gamla brandstationen. Nybygget består av 6 små rum fyllda med olika material och ett stort allrum med olika utställningar och bord för att skapa. Vi fick en mycket intressant föreläsning med fika om hur det jobbar med Entreprenöriellt lärande, den avslutades med en intressant diskussion. Deras mål är "Barnens bästa förskola. Attraktiva lårmiljöer med moderna pedagoger ger unika möjligheter till livslångt lärande".Nybygget startades hösten -13 i en liten skala för att stötta förskolorna, ge inspiration och hjälp till att tänka hållbart. De håller även inspirations kvällar - workshops för t ex APT träffar för personal.
 "Skräp är det som återstår när fantasin tagit slut"

Tack för en trevlig em, vi åkte hem glada med många idéer/ Carola

Inga kommentarer: