Följ oss på Facebook!
Instagram: recycledesign_eskilstuna
tisdag 5 maj 2015

Praktik på Kulturcentrum i JärnaSedan 1930 finns det i Ytterjärna ett flertal organisationer/institutioner som inspirerats av Antroposofi. Jag var under min första praktikvecka i Ytterjärna där jag fick vara med på Örjanskolan - en icke vinstdriven Waldorfskola. Jag fick också möjlighet att titta närmare på Järnas Kulturhus, Vidarkliniken, Hotell Kulturhuset, Robygge Butik, Nibble Handelsträdgård, Biologiska dammarna, Vita huset Kulturcentrum Järna.

Rudolf Steiner grundade 1919 den första Waldorfskolan i Stuttgart för barn till dem som arbetate på cigarettfabriken Waldorf-Astoria.

Örjanskolan består av förskola, grundskola och gymnasium. Där träffade jag språkläraren Henrik Schönfeldt. Vi pratade mycket om Waldorfpedagogik och Örjanskolan. Jag fick närvara under Henriks engelsk- och tysklektioner. Lektionen på Waldorf präglas av lärarens berättande. Som jag uppfattade det blev lektionerna mer levande genom att Henrik berättade något som eleverna skulle lära sig. Om man jämför dessa lektioner med lektioner som har läroboken som utgångspunkt så blir de förstnämnda mer autentiska och kanske mindre tråkiga eftersomdessa lektioner ger mer utrymme till en dialog mellan elever och lärare.

Jag fick också vara med på en Eurytmi lektion som ges på Örjanskolan av läraren Regula Nilo-Schulthess. Eurytmi är en rörelsekonst, ett slags dans som påminner Isadora Duncans dans. Eurytmi är ett kärnämne på Waldorfskolor som ska följa och underlätta barnets psykologiska och motoriska utveckling. Elever har ämnet Eurytmi under alla sina skolår på Waldorfskolan. Det var verkligen intressant att se hur gymnasieelver var vana att dansa och hur Eurytmi var eTT naturligt inslag i deras skolvårdag. Eurytmi ersätter inte idrottslektioner. Dessa ingår också i läroplanen.

En annan intressant aspekt på Waldorfskolor är indelningen av skoldagen. Morgonpassen, då eleverna kan förväntas vara som piggast, består av mer teoretiska ämnen - historia, naturvetenskap etc. På eftermiddagen när elever blir trötta är det dags för mer praktiskt inrikrtade ämnen. Elevernas redovisning av olika sker på olika sätt: muntligt, konstnärligt eller skriftligt om de så vill.

Varje klassrum är målat i en bestämt färg som ska återspegla elevernas utvecklingsfas. Det konstnärliga- hantverkliga är centralt i hela skolan och är del av varje ämne. Att undervisningen utgår från eller är relaterat till konst och hantverk gjorde att jag blev intresserad av att besöka Örjanskolan.

Jag tror att alla elever skulle mår bra att ha mer konst och att få röra sig mer under sin skoldag.

Skolmaten som var mycket god är alltid vegetarisk, ekologisk och ofta närproducerad.

När man är i Järna kan man inte undvika se alla dessa fina byggnader som du kan ser nedan. Arkitekturen här är unik. Genom olika former, ljus, färgar och naturligt material utvecklades en mycket speciell plats. Varje byggnad är en konstverk för sig och några byggnader har fått viktiga arkitekturpriser.

Sammanfattningsvis rekommenderar jag ett besök på Kulturcentrum Järna.

Om du vill veta mer:
http://xn--rjanskolan-dcb.se/

http://www.kulturcentrum.nu/

Skriven av Cristina Cunha

 
 

 
 

Inga kommentarer: