Följ oss på Facebook!
Instagram: recycledesign_eskilstuna
tisdag 30 september 2014

Konstlinjen på besök

 
När RD är i skogen passar KL på att återbruka. Uppgiften för dagen var att göra en skiss över hur en del av fasaden på nya Kretsloppsparken kan se ut. När du kommer åkande med bil ska du bli nyfiken, förstå ungefär vad det handlar om och vilja besöka stället.
 
 
 
Här är det 3 jättestolar i olika stadier som visas på väggen, längst ner en helt ok stol, som i nästa stadie blir lite sliten för att sedan bli helt trasig. Då lämnas den till Kretsloppsparken och blir up-cyklad till en helt ny och fin stol (den längst upp).
 
 
Ett vackert landskap är skapat av enbart avfall. På långt håll ser man det fina landskapet, när man kommer närmare syns att skogen är skapad av trä-och pappersavfall, berget av metallskrot, himlen består till stor del av flygplanssiluetter och i vattnet är uppbyggt av bl a en hel del plast.
 
 
I detta förslag till fasad finns en stor skräphög nere till vänster, den växer uppåt och det blir grönare och grönare ju längre upp man kommer. På taket är grönska och djur, med solpaneler som fond. Längst till höger ett stort äppelträd där kronan är formad som en jordglob.
 
 
Ett tack till deltagarna på Konstlinjen för era förslag!

Inga kommentarer: