Följ oss på Facebook!
Instagram: recycledesign_eskilstuna
tisdag 16 oktober 2012

 
Ut i naturen!


Fredagen ägnades åt ett besök på naturskolan i Vilsta-Skjulsta
naturreservat där vi fick en både teoretisk och praktisk introduktion
till konceptet naturskola och utomhuspedagogik. Med utgångspunkt i
detta diskuterade vi människans relation till naturen och på vilket
sätt kunskap om naturen påverkar människans relation till den.
Indelade i grupper samlade vi ihop olika växter och djur för att sedan
försöka sortera och kategorisera med hjälp av lupp litteratur. Vi
lärde oss tex skillnader mellan lavar och mossor, sniglar och snäckor
samt nymfer och larver (allt återfördes till naturen efteråt). Vi hann
även med att grilla pinnbröd!
 
  

 

 
 
 
 
 
Skrivet av: Alex och Joséphine
 
 

Inga kommentarer: