Följ oss på Facebook!
Instagram: recycledesign_eskilstuna
söndag 9 september 2012

Färg


I tisdags arbetade vi med färger 


Teoretiskt prat om:

- hur vi uppfattar färger rent optiskt
- primär-, sekundär-, och tertiärfärger
- symbolik och kemi
- hur pigment utvanns innan syntetiskt tillverkade färger blev vanliga på 1800-talet. Leror, bergarter, halvädelstenar, elefatbetar...


Vi gick även igenom en del om komposition och vidareutvecklade kunskaperna i fotografisk dokumentation av hantverksföremål. 
Färglära i återbrukspraktik resulterade i ett sprakande skräpkosmos som kommer finnas att beskåda i folkhögskolans lilla galleri.
Litteraturtips:

Olsson, Gertrud (2007) Färgens yta och djup. Om färgmaterialets betydelse för synupplevelsen av färg. Klippan: Arkus

Nilsson, KG (1999) Färglära. Borås: Carlssons Bokförlag

Inga kommentarer: