Följ oss på Facebook!
Instagram: recycledesign_eskilstuna
torsdag 23 februari 2012

Studiebesök i Göteborg

Igår besökte skolledningen, Conny och Eva Göteborg för att studera deras ÅVC Alelyckan.
Här finns ett avfallstänk som ligger mer i linje med de politiska måldokument som finns, båda nationellt och på EU-nivå, än på de flesta andra ställen. När man kommer med sitt skräp möts man av personal som hjälper till att sortera det som går att återanvända.

Till Returhuset går sådant som kommunen kan använda i en av sina arbetsmarknadsåtgärder. De som befinner sig i denna åtgärd reparerar och gör om en del av de saker som kommer in. Dessa säljs sedan i en butik som finns i anslutning till anläggningens restaurang.

Exempel på uppcyclad stol i Returhusets butik
Det som sorterades till Återbruket testas och ibland repareras, innan det säljs i, vad som kan beskrivas som ett byggvaruhus.
Det fanns just igår, gott om toalettstolar
Stadsmissionen hade en egen butik på området. En traditionell stor second hand butik.
Det var ett mycket intressant studiebesök som gav många tankar inför byggandet av den nya rampen i Eskilstuna. Trots att mycket av det som är andvändbart tas om hand, finns en hel del kvar att fundera över. Kan RD bidra med tankar, idéer, kunskap och verksamhet på den nya rampen?

Inga kommentarer: