Följ oss på Facebook!
Instagram: recycledesign_eskilstuna
måndag 17 augusti 2009

Varför återbruk?

I västvärlden idag finns en överkonsumtion, vi handlar mer än vi behöver. Ett sätt att minska konsumtionen och därmed sopbergen är att återbruka sakerna vi en gång köpt.

För att använda prylarna en gång till behövs ibland att vi lagar och reparerar. Kanske kan vi använda något som någon annan är färdig med, till exempel byta med varandra eller köpa begagnat.

Att ta något som vi inte behöver längre och göra om till något helt annat, redesigna, är ett annat sätt att återbruka. När vi lämnar våra sopor till återvinningsstationer och råmaterialet går vidare till industrin som tillverkar produkter en gång till är det också återbruk.